Thông tin văn bản
Quyết định số 1249/UBND-TD ngày 18/06/2019 Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thi hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1249/UBND-TD Ngày ban hành: 18/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thi hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1249.ub.signed.pdf