Thông tin văn bản
Văn bản số 5567/VP-TKTH ngày 06/08/2020 Sao gửi Báo cáo số 340/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 5567/VP-TKTH Ngày ban hành: 06/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 340/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084421.zip