Thông tin văn bản
Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 14/01/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2020
Số ký hiệu: 08/BC-UBND Ngày ban hành: 14/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 08 bc.signed.pdf