Thông tin văn bản
Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Số ký hiệu: 53/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 532017QDUBND2017.qd.pdf