Thông tin văn bản
Văn bản số 6689/VP-NCPC ngày 28/10/2019 sao gửi Thông báo số 376/TB-VPCP.
Số ký hiệu: 6689/VP-NCPC Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 376/TB-VPCP.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191108105301.zip