Thông tin văn bản
Văn bản số 4306/VP-KTTC ngày 22/06/2020 sao gửi Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4306/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200624161927.zip