Thông tin văn bản
Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 24/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 214/BC-UBND Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 214.bc.signed.pdf