Thông tin văn bản
Văn bản số 6863/VP-KGVX ngày 14/12/2018 (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1541/QĐ-BLĐTBXH ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy
Số ký hiệu: 6863/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1541/QĐ-BLĐTBXH ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6863.rar