Thông tin văn bản
Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 08/01/2020 Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 03/BC-UBND Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 03.bc.signed.pdf