Thông tin văn bản
Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 277/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 277.qd.PDF