Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012

 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải  Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Số ký hiệu: 11/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/02/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải  Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: SO02/QD_11.doc