Thông tin văn bản
Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024
Số ký hiệu: 121/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/01/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 121 qd 2024_Signed (1).pdf