Thông tin văn bản
Văn bản số 7227/VP-TKTH ngày 30/09/2020 Sao gửi văn bản.
Số ký hiệu: 7227/VP-TKTH Ngày ban hành: 30/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201008161024.zip