Thông tin văn bản
Văn bản số 2427/VP-NCPC ngày 10/04/2020 Sao gửi Nghị định số 44/2020/NĐ-CP
Số ký hiệu: 2427/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 44/2020/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092702.zip