Thông tin văn bản
Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 29/08/2013

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Số ký hiệu: 29/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/08/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 292013NQHDND2013.doc