Thông tin văn bản
Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2578/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2578.qd.signed.pdf