Thông tin văn bản
Công văn số 1306/UBND-VHXH ngày 25/06/2019 Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
Số ký hiệu: 1306/UBND-VHXH Ngày ban hành: 25/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1306.ub.signed.pdf