Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 09/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/03/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2022 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 09 qppl.signed.pdf