Thông tin văn bản
Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2320/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2320.qd..signed.pdf