Thông tin văn bản
Văn bản số 7857/VP-KTTC ngày 23/10/2020 sao gửi Nghị đinh số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 7857/VP-KTTC Ngày ban hành: 23/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201024082248.zip