Thông tin văn bản
Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 02/08/2019 BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
Số ký hiệu: 273/BC-UBND Ngày ban hành: 02/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 273.bc.signed.pdf