Thông tin văn bản
Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 11/09/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, thành lập, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp Tây Ninh (bổ sung nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 18/02/2019).
Số ký hiệu: 321/BC-UBND Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, thành lập, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp Tây Ninh (bổ sung nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 18/02/2019).
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 321.bc.signed.pdf