Thông tin văn bản
Văn bản số 4717/VP-KT ngày 05/06/2023 sao gửi Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 4717/VP-KT Ngày ban hành: 05/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230607142414.zip