Thông tin văn bản
Văn bản số 196/VP-KT ngày 08/01/2021 sao gửi Quyết định đến sở TNMT
Số ký hiệu: 196/VP-KT Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định đến sở TNMT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114151257.rar