Thông tin văn bản
Văn bản số 9490/VP-KT ngày 23/10/2023 Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ về Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 9490/VP-KT Ngày ban hành: 23/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ về Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026075836.zip