Thông tin văn bản
Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 01/01/2020 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
Số ký hiệu: 497/BC-UBND Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 497.bc.signed.pdf