Thông tin văn bản
Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 25/02/2021 Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ đầu tiên
Số ký hiệu: 51/BC-UBND Ngày ban hành: 25/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ đầu tiên
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 51 bc. danh gia hieu qua cong tac PBGDPL.signed.pdf