Thông tin văn bản
Văn bản số 6303/VP-TH ngày 15/11/2018 Sao gửi văn bản (QĐ 44/2018/QĐ-TTg)
Số ký hiệu: 6303/VP-TH Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (QĐ 44/2018/QĐ-TTg)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6303.rar