Thông tin văn bản
Văn bản số 2548/QÐ-UBND ngày 30/10/2017

Phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 2548/QÐ-UBND Ngày ban hành: 30/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2548QDUBND2017.pdf