Thông tin văn bản
Văn bản số 419/VP-KT ngày 16/01/2021 Sao gửi Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính
Số ký hiệu: 419/VP-KT Ngày ban hành: 16/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122135935.zip