Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 20/06/2016

Quy định ức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với loại phương tiện ra, vào cửa khẩu Chàng Riệc

Số ký hiệu: 20/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định ức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với loại phương tiện ra, vào cửa khẩu Chàng Riệc

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 202016NQHDND2016.doc