Thông tin văn bản
Văn bản số 3185/VP-KTTC ngày 11/05/2020 Sao gửi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3185/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520081322.zip