Thông tin văn bản
Công văn số 362/UBND-TKTH ngày 01/03/2019 báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
Số ký hiệu: 362/UBND-TKTH Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 362.ub.PDF