Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015

Ban hành Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chật lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 08/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chật lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 082015QDUBND2015.doc