Thông tin văn bản
Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bàng khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Số ký hiệu: 22/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Trảng Bàng Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bàng khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_TRANGBANG.rar