Thông tin văn bản
Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 04/06/2019 Thực hiện Công văn số 2165/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số: 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐ-TTg và 807/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 183/BC-UBND Ngày ban hành: 04/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Thực hiện Công văn số 2165/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số: 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐ-TTg và 807/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 183.bc.PDF