Thông tin văn bản
Văn bản số 5525/VP-NCPC ngày 04/08/2020 sao gửi Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5525/VP-NCPC Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084355.zip