Thông tin văn bản
Công văn số 1156/UBND-KTTC ngày 07/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 1156/UBND-KTTC Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1156.ub.signed.pdf