Thông tin văn bản
Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

Số ký hiệu: 57/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 572012QDUBND2012.doc