Thông tin văn bản
Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 26/10/2018 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2018 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội
Số ký hiệu: 311/BC-UBND Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2018 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 311.bc..PDF