Thông tin văn bản
Văn bản số 7292/VP-KT ngày 30/09/2022 sao gửi Quyết định số 1946/QĐ-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 7292/VP-KT Ngày ban hành: 30/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1946/QĐ-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221004143737.zip