Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 34/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 34.QD.pdf