Thông tin văn bản
Công văn số 238/UBND-TD ngày 10/01/2020 Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Số ký hiệu: 238/UBND-TD Ngày ban hành: 10/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 238.ub.signed.pdf