Thông tin văn bản
Công văn số 2701/VP-KTTC ngày 14/05/2019 Sao gửi Quyết định số 542/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Số ký hiệu: 2701/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 542/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2701VP-KTTC .rar