Thông tin văn bản
Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 Phê duyệt Kế hoạch số 2700/KH-SNN ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 1761/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch số 2700/KH-SNN ngày 22/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1761 qd.signed.pdf