Thông tin văn bản
Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

Số ký hiệu: 53/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_53_2010.DOC