Thông tin văn bản
Văn bản số 2585/VP-KT ngày 19/04/2022 Sao gửi Hướng dẫn số 45, 46-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Số ký hiệu: 2585/VP-KT Ngày ban hành: 19/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Hướng dẫn số 45, 46-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504145000.zip