Thông tin văn bản
Văn bản số 1188/VP-KTTC ngày 05/03/2019 (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1188/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1188.rar