Thông tin văn bản
Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 18/01/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021
Số ký hiệu: 143/KH-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 143 ub.signed.pdf