Thông tin văn bản
Văn bản số 2512/UBND-NC ngày 12/10/2018 Hiệp y khen thưởng Ủy ban MTTQVN tỉnh thành tích 5 năm triển khai Ngày pháp luật
Số ký hiệu: 2512/UBND-NC Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Hiệp y khen thưởng Ủy ban MTTQVN tỉnh thành tích 5 năm triển khai Ngày pháp luật
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2512.PDF